Heliart.ee lehel märgitud hind on seadme rendi maksumus üheks päevaks. Kahe ja kolme päeva helitehnika rendi puhul on koefitsient vastavalt 1,5 ja 2.
Soodustus ei laiene helitehnilisele teenindamisele kuluvale tööajale, dj-tehnika- ega väikerendi toodetele.

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

LED

Statiivid ja trussid